Ambidextere organisatie

Bedrijven zijn genoodzaakt te excelleren in de operationele bedrijfsvoering, c.q. het exploiteren van transformatieprocessen en voortbrengingssystemen. Tegelijkertijd moeten ze ook steeds sneller nieuwe producten en diensten op de markt brengen die waarde toevoegen voor de klant van de klant. Ze moeten optimaliseren (exploitatie) én innoveren (exploratie). Hoe kunnen ze daaraan het beste vorm geven?

Pendulum

Het vinden van een balans tussen exploitatie en exploratie stelt veel bedrijven voor een dilemma: managers zien dit vaak als een of/of vraagstuk en niet zozeer als een én-én mogelijkheid (paradoxaal denken). Als een bedrijf exploitatie en exploratie gelijktijdig wil aanpakken maar wel de handelingen voor beide intern naar plaats scheidt, resulteert een klassieke organisatie (ook wel de structureel ambidextere organisatie genoemd). Soms opteert een organisatie voor het afwisselend in de tijd organiseren van exploitatie- en exploratieactiviteiten. Met andere woorden, de exploitatie- en exploratieactiviteiten worden niet gescheiden naar plaats van handeling. Dan is sprake van een flexibele organisatie.

Organisaties die exploitatie en exploratie gelijktijdig én op één locatie uitvoeren, noemen we ambidexter. Ambidextere organisaties beschikken over ‘twee rechterhanden’ en weten een echte balans te vinden tussen exploitatie en exploratie.

De triple-A organisatie combineert agility en ambidextrie met adaptiviteit. Dit project is een onderdeel van het onderzoek naar het inrichten en realiseren van de triple-A organisatie.

 

Lees ook: M.F. van Assen, G.J.J.B. van den Berg en J.J. Wobben, 2008. De ambidextere organisatie: optimaliseren en innoveren (2401 downloads) . Holland Management Review 119: 61-70.