Boeken

Lean leiderschap – leidinggeven aan continu verbeteren. 

Lean blijkt in de praktijk lastiger in te voeren dan gedacht. Ondanks de vele succesverhalen over snelle implementaties vragen steeds meer leidinggevenden zich af: waarom komt er zo weinig uit? Meest waarschijnlijke oorzaak: gebrek aan Lean leiderschap! Lean leiderschap zorgt ervoor dat de Lean-principes, een Lean-infrastructuur, een Lean-cultuur van continu verbeteren en het gebruik van verschillende Lean-instrumenten op elkaar zijn afgestemd en juist worden toegepast in de organisatie.

Bestel het boek bij managementboek.nl

Lean Leiderschap is een essentiële schakel in het succesvol realiseren van de Lean organisatie. De kracht van Lean Leiderschap is paradoxaal: hard en zacht. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen de analytisch-rationele benadering (hard, technieken, processen) en de synthetisch-intuïtieve aanpak (zacht, omgaan met mensen) van leidinggeven. Dit boekt helpt in het vinden van de juiste balans tussen harde en zachte aansturing.

Dit boek maakt onderscheid in Lean Leiderschap van het topmanagement, middelmanagement, operationeel management (teamleiders) en projectmanagement (Lean coaches/Sensei) en bijbehorend leiderschapsgedrag.

Front-OpX-book

Operational Excellence. Het boek Operational Excellence is nu ook in het Engels beschikbaar.

Bestel hier.

For all types of organizations, numerous and often conflicting market demands – the frequent delivery of innovative products and services of the highest quality at the lowest price, and with a high level of delivery reliability – pose significant management dilemmas. Organizations are expected to give simultaneous attention to the efficient production and delivery of products and services but also to effective renewal. Apparently, organizations have manage to organize efficiency and effectiveness simultaneously. How do they do that? They do it using Operational Excellence!

Operational Excellence is probably more important than ever. This is true for both industrial organizations and service organizations in the profit and non-profit sector. In many organizations, Operational Excellence is even included in the strategy. But what is it exactly?

This book clearly sets out what Operational Excellence means these days, both for industrial organizations and service organization. The book provides essential tools for implementing OpX successfully in all types of organization. It not only examines the theory and the technology behind OpX, or the differences and similarities between OpX, Lean Management and Six Sigma, it also provides a practical approach to implementing OpX. This contemporary Operational Excellence approach focuses on reducing complexity, variability management and a commitment to short lead times. It is about efficiency and effectiveness. Doing the right things right! That is why the development and realization of a culture of continuous improvement geared for perfection, is just as important as the optimization of processes.

Handboek Lean Management

Handboek Lean Management. Organisaties die met Lean aan de slag zijn gegaan, geven aan dat ze goed in staat zijn het laaghangende fruit te plukken: verbeterworkshops zijn succesvol uitgevoerd en de zichtbare verspillingen zijn geëlimineerd. In veel gevallen zijn kostenbesparingen gerealiseerd terwijl de klant sneller en beter wordt geholpen. Maar tegelijkertijd geven deze organisaties aan dat ze niet goed weten hoe ze verder moeten, hoe ze de grote besparingen moeten realiseren, laat staan dat ze precies weten hoe ze Lean moeten borgen in de organisatie. Het Handboek Lean Management biedt dan hulp.

Het Handboek Lean Management biedt inzicht in de werking, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van Lean Management in de praktijk; het  behandelt alle facetten van Lean: van gestandaardiseerd werk tot Lean-leiderschap; het geeft op heldere wijze aan hoe u Lean Management winnend kunt inzetten; het bevat onmisbare handvatten om Lean succesvol in te voeren; en het biedt een praktisch overzicht van de belangrijkste concepten en modellen voor Lean.

Het Handboek Lean Management is bedoeld voor iedere organisatie waarvoor doelmatigheid en doeltreffendheid van belang is: voor zowel productiebedrijven als dienstverlenende organisaties. Het biedt managers én adviseurs handvatten voor het invoeren en realiseren van Lean. Het is te bestellen bij managementboek.nl.

VanASSEN_Operational_VP_HROperational Excellence: van industrie tot dienstverlening. “We moeten meer doen met minder mensen en minder middelen.” U hoort het overal. Operational Excellence is dus belangrijker dan ooit. Dit geldt zowel voor industriële organisaties als voor dienstverlenende organisaties in de profit- en non-profitsector. Operational Excellence gaat om het doelmatig én doeltreffend inrichten en managen van de organisatie, die daardoor steeds weer in staat is de juiste klantwaarde tegen de laagste kosten te realiseren. Hiervoor zijn vaak technieken zoals Lean en Six Sigma geschikt, maar soms ook Het Nieuwe Werken en Agility (wendbaar organiseren). Hoe bepaalt u nu wat wanneer werkt en wat niet? Hoe realiseert u de operationeel excellente organisatie? [Bestellen]

Dit boek is een vervolg op het boek Operational Excellence nieuwe stijl en gaat meer in op het toepassen van Operational Excellence in profit en non-profit dienstverlening. Het boek biedt onmisbare handvatten om Operational Excellence succesvol in te voeren in alle soorten organisaties. Het gaat in op de theorie en de technieken achter Operational Excellence, op de verschillen en overeenkomsten tussen Operational Excellence en Lean management en Six Sigma, maar biedt ook concrete voorbeelden en praktische modellen. Bovendien gaat het kort in op de verschillen en overeenkomsten tussen Operational Excellence en moderne ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Werken en Agility (wendbaar organiseren) wat tegenwoordig populair is in veel dienstverlenende organisaties (maar waar soms ook gekozen is voor Lean).

Operational Excellence nieuwe stijl. Iedereen moet tegenwoordig unieke producten en diensten leveren, van de hoogste kwaliteit, tegen de laagste prijs, met gegarandeerde bezorging – dát zijn de markteisen, maar hoe speelt uw organisatie daarop in? ‘Operational Excellence nieuwe stijl’ laat zien hoe u deze eisen kunt vertalen in kostprijs, productiviteit, kwaliteit, flexibiliteit, snelheid en innovatie. [Lees meer]

Dit boek is een ‘evergreen’ bij managementboek.nl. Het wordt gebruikt bij diverse master classes Operational Excellence bij TiasNimbas Business School en op verschillende hogescholen. [Bestellen]
 

 

Het Management Wetboek. Om als manager de excellente organisatie te ontwikkelen en te besturen is het natuurlijk noodzaak de managementwetten goed te kennen en toe te passen in de dagelijkse praktijk. Toch blijken de meeste managers onvoldoende op de hoogte te zijn en rekening te houden met de bewezen principes en ongeschreven, soms ludieke ervaringsregels van management.

Het Management Wetboek biedt een overzicht van de 80 belangrijkste managementwetten die iedere manager hoort te kennen. Elke managementwet wordt omschreven en geanalyseerd aan de hand van do’s & dont’s, tips & tricks, kritische kanttekeningen, de relatie tot andere managementwetten en de impact op management. Hiermee worden de managementwetten praktisch toepasbaar en hanteerbaar.

‘Het Management Wetboek’ is niet alleen een onmisbaar hulpmiddel voor elke manager om zich iedere dag aan de wet te kunnen houden, maar het biedt ook de mogelijkheid om de dingen die gaan zoals ze nu eenmaal gaan te kunnen verklaren en beïnvloeden en daar voordeel uit te halen. Dit boek kunt u rechtstreeks bij mij bestellen (Euro 27,95).

Strategische conversatie. Aanpak en instrumenten voor collectieve strategieontwikkeling in organisaties, ketens en clusters. Organisaties kennen steeds meer onzekerheid over de toekomst, door diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, waardoor organisaties genoodzaakt zijn om steeds nauwer samen te werken, zelfs met concurrenten. Zij zijn daardoor in hun voortbestaan steeds meer afhankelijk van de mate waarin zij in hun eigen organisatie én met partners uit hun keten, netwerk en cluster op strategisch niveau hierover in gesprek zijn. Zij moeten daarvoor een strategische conversatie voeren.

Een strategische conversatie is een continu, actiegericht collectief leerproces over strategische thema’s dat zich ontwikkelt op basis van dialoog (om verschillende toekomstgerichte trends en ontwikkelingen te onderzoeken) én discussie (om de geschiktste strategische opties te vinden).

Strategische conversatie is een leerproces waarin diepgaand inzicht wordt verkregen in de (toekomstige) context en de relevante actoren en krachten daarin. Zij verschaft managers de mogelijkheid om te anticiperen op een reeks van mogelijke toekomsten, door strategische opties te ontwikkelen en verschillende strategieën te testen, met diverse interne en externe belanghebbenden. Maar waar sommige organisaties al openstaan voor het gezamenlijk detecteren van trends en ontwikkelingen, zullen nog maar weinig organisaties het aandurven om met derden de strategie te delen en gezamenlijk strategische opties te testen. Maar hoe doe je dat? Dit boek beschrijft wat strategische conversatie is en hoe je dat organiseert binnen een organisatie, en tussen verschillende organisaties in een keten, netwerk of cluster. [Bestellen]

Excelleren = Optimaliseren en innoveren. Organisaties dienen tegenwoordig gelijktijdig aandacht te geven aan het efficiënt maken en leveren van producten en diensten (exploitatie) en effectief innoveren (exploratie). Steeds meer organisaties zijn zich ervan bewust dat ze zich alleen kunnen onderscheiden als ze optimaliseren weten te combineren met innoveren. Maar het gelijktijdig kunnen optimaliseren en innoveren, lijkt een paradox: als u zich toelegt op efficiënt werken (exploitatie), schiet effectief innoveren (exploratie) erbij in, en omgekeerd. Steeds meer managers worstelen met de vraag hoe de organisatie tegelijkertijd efficiënt en innovatief kan zijn. Echte marktleiders krijgen het voor elkaar om efficiëntie en effectiviteit gelijktijdig te organiseren. Zij kiezen niet voor óf optimaliseren óf innoveren, maar combineren exploitatie en exploratie in één bedrijf of vestiging. Hoe doen ze dat? [lees meer

Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe je exploitatie (Operational Excellence) en exploratie (Waarde-Innovatie) beide, gelijktijdig, kunt organiseren. Dit boek is bestemd voor managers, adviseurs en studenten die geïnteresseerd zijn in het organiseren van Operational Excellence en (Waarde-)Innovatie. [Bestellen]

Praktijkboek Supply Chain Management. Supply chain management is een prioriteit voor elke organisatie. Klanten moeten op tijd, tegen de laagste kosten en de hoogste kwaliteit de juiste producten bezorgd krijgen. Maar waarom slaagt het ene bedrijf daar wel in en het andere niet? Inzicht in de werking, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de integrale supply chain en in het managen daarvan vormt de sleutel tot succes. Het ‘Praktijkboek Supply Chain Management’ geeft aan hoe u een winnende logistieke keten creëert in een wereld waarin innovaties en globalisering steeds belangrijker worden. Het biedt managers en adviseurs handvatten voor het daadwerkelijke invoeren en realiseren van innovaties in supply chain management, en laat zien hoe u omgaat met de vaak conflicterende doelstellingen in de keten, en met de complexiteit en onzekerheid die supply chains kenmerken. Daarbij leggen de auteurs steeds de relatie tussen het strategische belang van logistiek voor de marktpositionering van een organisatie en de maatschappelijke gevolgen van het logistiek handelen. [lees meer]

Naast een bewezen aanpak voor het realiseren van een excellente voor het realiseren van een excellente supply chain biedt dit boek – aan de hand van aansprekende Europese en Nederlandse voorbeelden – een praktisch overzicht van de belangrijkste concepten en modellen voor supply chain management. [Bestellen]

Het groot managementmodellenboek. Managementmodellen – of u er nu van houdt of niet – zijn in het bedrijfsleven eigenlijk niet meer weg te denken. ‘Het groot managementmodellenboek’ maakt u op heldere, toegankelijke en praktische wijze wegwijs in 70 essentiële managementtools. Elk model wordt op dezelfde wijze besproken:
– een korte samenvatting, om een idee van het centrale concept te krijgen;
– een handleiding, die laat zien hoe en wanneer het is toe te passen;
– een beoordeling, waarin kritisch bekeken wordt of het echt werkt. [
lees meer]  

Veel van de modellen worden aan de hand van cases geïllustreerd. Aan het eind van de bespreking heeft u een gedegen beeld van waar het model voor staat. U pikt er tientallen nieuwe manieren uit waarmee u uw werk kunt verbeteren; en u ziet zich nooit meer gedwongen toe te geven dat u het laatste managementbuzzword niet kent!

Key Management Models (2e editie). In ‘Key Management Models’ zijn zestig managementmodellen samengebracht. Doel is zicht te geven op veelgebruikte, inspirerende en opvallende modellen, die zijn gekozen op basis van de voorkeuren en ervaringen van een groot aantal managers en adviseurs.  In zekere zin is dit boek te zien als een receptenboek. En net als bij recepten wordt de uiteindelijke kwaliteit van het gerecht mede bepaald door degene die met het recept werkt en door de situatie waarin het wordt toegepast. Modellen bundelen niet alleen kennis, ervaring en inzicht, maar vormen vooral ook de basis voor het uitwerken, toetsen en oplossen van eigen ideeën en vraagstukken.

Dit is een herziene uitgave van het boek Key Management Models van Ten Have e.a. (2003) dat op diverse internet-sites te downloaden is.

  • Braziliaans-Portugese versie: Modelos de Gestão.
  • Italiaanse versie: Modelli di management. Idee e strumenti.
  • Russische versie: Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые должен знать каждый менеджер
  • Chinese versie: 核心管理模型:每一名管理者都需要知道的60 个管理模型
  • Vietnamese versie: Những mô hình quản trị kinh điển – 60 Mô hình mọi nhà quản lý cần biết
  • Japanse versie: マネジャーのための経営モデルハンドブック 知っておくべき「60」の経営モデル.
  • Franse versie: Le guide du financial times: 60 modèles de management
  • Indonesische versie: 60 Model Manager Perlu Diketahu.

  Untitled-2 51PV1dRJM+LACH003446093.1396462761.320x320