Excelleren = Optimaliseren en innoveren

Organisaties dienen tegenwoordig gelijktijdig aandacht te geven aan het efficiënt maken en leveren van producten en diensten (exploitatie) en effectief innoveren (exploratie). Steeds meer organisaties zijn zich ervan bewust dat ze zich alleen kunnen onderscheiden als ze optimaliseren weten te combineren met innoveren. Maar het gelijktijdig kunnen optimaliseren en innoveren, lijkt een paradox: als u zich toelegt op efficiënt werken (exploitatie), schiet effectief innoveren (exploratie) erbij in, en omgekeerd. Steeds meer managers worstelen met de vraag hoe de organisatie tegelijkertijd efficiënt en innovatief kan zijn.

Echte marktleiders krijgen het voor elkaar om efficiëntie en effectiviteit gelijktijdig te organiseren. Zij kiezen niet voor óf optimaliseren óf innoveren, maar combineren exploitatie en exploratie in één bedrijf of vestiging. Hoe doen ze dat?

Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe je exploitatie (Operational Excellence) en exploratie (Waarde-Innovatie) beide, gelijktijdig, kunt organiseren. Dit boek is bestemd voor managers, adviseurs en studenten die geïnteresseerd zijn in het organiseren van Operational Excellence en (Waarde-)Innovatie. Hoewel de meeste voorbeelden en cases (NXP Seminconductors, Faber Electronics, GE Plastics, VDL BOVA, Acket, Heras Products, Stork Fokker AESP en Philips DAP) in dit boek industriële organisaties betreffen, zijn de bevindingen en aanbevelingen net zo relevant voor professionele dienstverlenende organisaties – van banken en verzekeraars tot woningcorporaties. Bijna alle organisaties voelen de druk uit de omgeving om zich te onderscheiden. Alle organisaties zijn gedwongen om professioneel te werk te gaan en steeds nieuwe producten en diensten op de markt te brengen. Alle organisaties hebben dus te maken met exploitatie en exploratie! Voor alle organisaties is dit boek geschikt.
Inhoudsopgave
Inleiding

1 Optimaliseren of innoveren? Kiezen is verliezen!
1.0 Inleiding
1.1 De valkuilen van het kiezen
1.2 Exploitatie en exploratie: een paradox?
1.3 Exploratie én exploitatie: een relatie!

2 Operational Excellence – een exploitatie van wereldklasse
2.0 Inleiding
2.1 Operational Excellence: de traditionele opvatting
2.2 Operational Excellence nieuwe stijl
2.3 Operational Excellence in waardeketens

3 Waarde-innovatie – exploratie en realisatie van doorbraakvernieuwingen
3.0 Inleiding
3.1 Innovatie in historisch perspectief
3.2 Innovatie in lineair perspectief
3.3 Innovatie in modern perspectief
3.4 Innovatie in waardeketens

4 Organisatiekenmerken voor exploitatie en/of exploratie
4.0 Inleiding
4.1 Factoren van invloed op exploitatie óf exploratie
4.2 Factoren van invloed op exploitatie én exploratie
4.3 De relatie tussen exploitatie, exploratie en financiële prestatie

5 De relatie tussen exploitatie en exploratie in de praktijk
5.0 Inleiding
5.1 VDL BOVA: Kiezen voor Operational Excellence
5.2 Acket: Een reactieve visie
5.3 Heras Products: Van middenmoter naar de top
5.4 Stork Fokker AESP BV: De technologieleider
5.5 Philips DAP: Operational Excellence en innovatieleider
5.6 Cross-case-analyse

6 Vormgeven van exploitatie én exploratie
6.0 Inleiding
6.1 Generieke manieren om de balans vorm te geven
6.2 Vijf organisatievormen

7 De ambidextere organisatie en alliantie
7.0 Inleiding
7.1 Theoretische inzichten voor het vormgeven van de ambidextere organisatie
7.2 Vormgeven van de ambidextere organisatie
7.3 Kenmerken van de ambidextere alliantie

8 Conclusies: de strategische keuze: ‘niet eenzijdig kiezen’!

Referenties

Register