Operational Excellence nieuwe stijl

Iedereen moet tegenwoordig unieke producten en diensten leveren, van de hoogste kwaliteit, tegen de laagste prijs, met gegarandeerde bezorging – dát zijn de markteisen, maar hoe speelt uw organisatie daarop in? ‘Operational Excellence nieuwe stijl’ laat zien hoe u deze eisen kunt vertalen in kostprijs, productiviteit, kwaliteit, flexibiliteit, snelheid en innovatie.
U krijgt antwoord op tal van cruciale vragen, want hoe kunt u bijvoorbeeld:
– kosten besparen;
– de doorlooptijd verkorten;
– voorraden verlagen;
– de arbeidsproductiviteit en machineproductiviteit verbeteren;
– de kwaliteit van processen en producten verbeteren;
– de leverbetrouwbaarheid verhogen;
– de resultaten verbeteren?

‘Operational Excellence nieuwe stijl’ is hét concept om de operationele bedrijfsvoering zo te optimaliseren, dat de processen lean zijn en precies dát opleveren waar de klant om vraagt. Alle middelen en capaciteiten moeten zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet om op het juiste moment de juiste producten en diensten te kunnen leveren. Daarbij gaat het niet alleen om kostenreductie, maar ook om innovatie en het slim omgaan met mensen en middelen. ‘Operational Excellence nieuwe stijl’ laat zien hoe uw organisatie excellent kan presteren.

Marcel van Assen, Joes Wigman en Roel Notermans zijn adviseurs in de groep Operations Management van Berenschot Business. Marcel van Assen is daarnaast docent bij de vakgroep Management van Technologie en Innovatie van de RSM Erasmus University en associate member van Erasmus Research Institute of Management (ERIM).

Inhoudsopgave
Ten geleide
Inleiding en leeswijzer

Deel 1: Achtergrond en theorie
1. De moderne excellente bedrijfsvoering: Operational Excellence
2. Operational Excellence in theorie
3. Operational Excellence in de praktijk

Deel 2: Aanpak
4. Aanpak voor Operational Excellence

Deel 3: Instrumenten en Modellen
5. Instrumenten en modellen voor Operational Excellence: fase Richten
6. Instrumenten en modellen voor Operational Excellence: fase Inrichten
7. Instrumenten en modellen voor Operational Excellence: fase Verrichten

Literatuur
Register
Over de auteurs