Masterclass Onderwijslogistiek voor bestuurders

Op woensdag 14 november 2018 start de tweedaagse Masterclass Onderwijslogistiek voor directeuren en bestuurders van mbo-instellingen. Dit is een initiatief van saMBO-ICT en wordt uitgevoerd door TIAS. In dit programma zal ik de avond van de eerste dag en de gehele tweede dag voor mijn  rekening nemen.

In het kader van flexibilsering van het onderwijs, vraagt onderwijslogistiek om strategische aansturing. Onderwijslogistiek is namelijk onlosmakelijk verbonden aan de inrichting van het onderwijs dat in toenemende mate gepersonaliseerd wordt. Tevreden studenten en docenten zijn een resultaat van een goed ontwikkelde en doorgevoerde onderwijs & logistiek. De masterclass Onderwijslogistiek is bedoeld voor bestuurders die sturing aan onderwijslogistiek willen geven.

De Masterclass op 14 en 15 november 2018 is al volgeboekt. Daarom wordt op maandag 3 en dinsdag 4 december de derde Masterclass Onderwijslogistiek voor directeuren en bestuurders van mbo-instellingen aangeboden.

Meer informatie op https://www.sambo-ict.nl

 

TIAS docent in 3 topopleidingen (2018)

TIAS School for Business and Society is volgens de Keuzegids Masters in 2018 wederom met afstand de beste aanbieder van universitaire masterprogramma’s van Nederland: “Tias business school scoort van alle instellingen het hoogste”. De masteropleiding Operations and Supply Chain Excellence scoort weer 98 van de 100 punten!
In 2018 hebben acht opleidingen van TIAS het predicaat ‘topopleiding’, één minder dan in 2017. Ik doceer in drie van deze acht topopleidingen, en van twee topopleidingen ben ik zelfs kerndocent:

Zie ook de Keuzegids Masters 2018 dat op 8 maart 2018 door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) is gepubliceerd. Opleidingen krijgen een score op een schaal van 20 tot 100. De gids is bij de beoordelingen afgegaan op zowel experts van keuringsinstantie NVAO als studenten in de Nationale Studenten Enquête.

TIAS docent in 5 topopleidingen (2017)

TIAS School for Business and Society heeft de beste universitaire master en drie topopleidingen in de top 10, volgens de Keuzegids Masters 2017. Met 9 topopleidingen is TIAS zelfs met afstand de enige business universiteit van Nederland die zoveel topopleidingen heeft.
De MOS opleiding van TIAS staat met 98 punten zelfs op de eerste plaats in de ranking van alle WO-masters in Nederland. Volgens de Keuzegids zijn ‘de studenten over alle onderdelen zeer tevreden en tonen vooral uitzonderlijk enthousiasme voor de studiefaciliteiten’.
In totaal krijgen negen opleidingen van TIAS het predicaat ‘topopleiding’. Ik doceer in vijf van deze negen topopleidingen, en van twee topopleidingen ben ik zelfs kerndocent:

Ter vergelijking: De hele Universiteit Twente komt met 5 masters met het predicaat topopleiding niet eens voor in het lijstje van de twintig beste masteropleidingen van Nederland.

Zie ook de Keuzegids Masters 2017 dat op 28 februari door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) is gepubliceerd. Opleidingen krijgen een score op een schaal van 20 tot 100. De gids is bij de beoordelingen afgegaan op zowel experts van keuringsinstantie NVAO als studenten in de Nationale Studenten Enquête.

KLANTVERWACHTINGEN OVERTREFFEN? DAT IS VERSPILLING

MTOp 04 feb 2016  schreef  Peter Boerman:

Doe vooral wat de klant van je verwacht. Verwachting overtreffen leidt nauwelijks tot meer loyaliteit, stelt Marcel van Assen.

Klantloyaliteit in dienstverlening wordt in de eerste plaats geactiveerd door verwachtingen van de klant te beantwoorden en niet – zoals eerder werd aangenomen – die verwachtingen te overtreffen, meldt Matthew Dixon. Dat betekent dat beheersing en uitvoering van de kernactiviteiten van de organisatie in aandacht en beslissingen de boventoon moeten voeren: zorg dat je de basis tot in de puntjes beheerst. Operational excellence dus. Oftewel: een methode of een aanpak, gericht op het ontwikkelen en managen van een dienstverleningssysteem of productiesysteem dat exact doet wat de klant wil hebben, tegen de laagst mogelijke kosten.

Verspilling 

Daarin schuilt een paradox, zegt Marcel van Assen, docent in de masterclass Operational Excellence aan TIAS Business School: ‘Intern streeft de organisatie naar perfectie om de klant precies te geven wat hij/zij van de dienst(en) verwacht; niet minder maar ook niet meer. Goed is goed genoeg, dus tijd en geld besteed aan het overtreffen van de verwachtingen van de klant is verspilling. En dat is de kern van operational excellence: het elimineren van activiteiten die geen waarde toevoegen.’

Lees verder op MT.nl

Voor de klant is goed goed genoeg – TIAS bericht

Onlangs is het volgende bericht verschenen op de TIAS website:

Klantloyaliteit in dienstverlening wordt in de eerste plaats geactiveerd door verwachtingen van de klant te beantwoorden en niet – zoals eerder werd aangenomen – die verwachtingen te overtreffen. Dit blijkt uit onderzoek van Dixon e.a. (2010). Dat betekent dat beheersing en uitvoering van de kernactiviteiten van de organisatie in aandacht en beslissingen de boventoon moeten voeren: zorg dat je de basis tot in de puntjes beheerst. Operational excellence dus.

Verspilling

Prof.dr.ir. Marcel van Assen is docent in de masterclass Operational Excellence. Hij definieert operational excellence als een methode of een aanpak, gericht op het ontwikkelen en managen van een dienstverleningssysteem of productiesysteem dat exactdoet wat de klant wil hebben, tegen de laagst mogelijke kosten.

Daarin schuilt een paradox: intern streeft de organisatie naar perfectie om de klant precies te geven wat hij/zij van de dienst(en) verwacht; niet minder maar ook niet meer. Goed is goed genoeg, dus tijd en geld besteed aan het overtreffen van de verwachtingen van de klant is verspilling. En dat is de kern van operational excellence: het elimineren van activiteiten die geen waarde toevoegen.

Juist om die reden leveren ook disciplines als marketing, klantonderzoek en zelfs psychologie belangrijke bijdragen in het streven naar operational excellence: alleen door de verwachtingen van de klant te kennen en te doorgronden weet een organisatie waar de waardetoevoegende dienstverlening eindigt en de verspilling begint.

Meten en optimaliseren

Van Assens definitie impliceert dat operational excellence niet (alleen) een doel op zich is, maar ook een onderliggende methodiek aan zich ten grondslag heeft. Om een operationeel excellente organisatie te realiseren evalueert, standaardiseert en optimaliseert ze haar processen volgens bij de D-P-PBOI methode: Doel, Product, Primair proces, Besturing, Organisatie & Informatie). Daarbij start ze met het formuleren van het uiteindelijke doel: wat moet onze dienst of ons product bereiken om aan de verwachtingen te voldoen? Vervolgens optimaliseert ze stapsgewijs de andere elementen om dat doel te realiseren en te borgen. Optimaliseren betekent hier niet noodzakelijk de beste score in efficiency; afstemming op en ondersteuning van de andere elementen zijn leidend. Ook hier zien we dus een schijnbare managementparadox.

Het realiseren van de gewenste afstemming is geen reden om achterover te leunen. Operational excellence vereist een cultuur van continuous improvement: een cultuur waarin iedereen werkt met gestandaardiseerde methodes voor voortdurende verbetering en dezelfde ‘verbetertaal’ spreekt om doorlooptijden keer op keer te verkorten en verspilling te elimineren. Immers, voor de klant is goed goed genoeg; voor de organisatie nooit.

Wilt u meer weten over operational excellence?

Marcel Van Assen praat u in iets meer dan 30 minuten bij in het TIAS webinar Hoe meet je professionaliteit van Operational Excellence?