OpX in TPC

Boekbespreking OpX in TPC, tijdschrift voor public governance audit & control

Controllers In het publieke domein hun kennis op willen houden kunnen kiezen talloze boeken en tijdschriften. In deze rubriek van TPC worden telkens twee of uitgaven gesignaleerd hen kunnen Inspireren.

Operational excellence gaat om het doelmatig en doeltreffend inrichten en managen van de operationele organisatie, die daardoor steeds weer in staat is de juiste tegen de laagste kosten te realiseren. Ook binnen het publieke domein zijn technieken als lean en Six Sigma steeds meer gewoongoed. Maar hoe bepaalt u wanneer welk concept werkt en wanneer niet? En hoe realiseert u een operationeel excellente organisatie? Dit boek levert antwoorden op die vragen, en handvatten om tot een volle invoering te komen. Dat laatste is overigens een ambitie die maar beperkt waargemaakt wordt met het boek omdat de focus meer bij de beschrijving van de methodologie ligt dan bij wat nodig is voor de implementatie.

In zes hoofdstukken wordt de lezer meegenomen in de betekenis vaan OpX in het algemeen, in serviceomgevingen, in relatie tot lean management en tot Six Sigma, maar ook tot andere verbetermethoden. Het laaste hoofdstuk focust zich op het invoeren en realiseren van OpX.

Over deze methodiek zijn vele boeken geschreven, maar prettig aan dit boek is zijn toegankelijkheid en waardebepaling. Het laat zich goed lezen en neemt je mee in de veelheid aan verbetermethoden die de afgelopen decennia zijn ontwikkeld. Het gaat niet te diep, maar voldoende diep om goed te kunnen begrijpen waar toepassing nuttig is en zelfs wat dat op hoofdlijnen vraagt.

Lees verder in [Download not found]

Auteur Drs. H.J.M. ter Braak: Docent Strategie en Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam en organisatieadviseur bij WagenaarHoes.

Creëer een lerende organisatie

Onder het motto Visie 2016/Operational Excellence werkt Rabobank Nederland in nauwe samenwerking met de lokale banken hard aan het heruitvinden van bankieren.

In het blad Bank-in-Beweging werd dit najaar ingegaan op de betekenis van Operational Excellence voor de Rabobank. Wat vergt dit van directies, leidinggevenden en medewerkers? In deze context is prof.dr.ir. Marcel van Assen geïnterviewd.

Wat vergt een operational excellence operatie van een directie?

‘Allereerst is het geen éénmalige exercitie. Het is niet iets wat je één keer via een project of een programma kunt invoeren. Uiteindelijk moet operational excellence volledig zijn ingebed in de organisatie als een manier van leven waarin continu wordt gestreefd naar perfectie. Het gaat om het leveren van de juiste klantwaarde tegen de laagste kosten. Niet zozeer om zo veel mogelijk waarde voor de klant! Het gaat erom te doen wat is afgesproken en daarin uitblinken. Een tevreden klant hoeft niet verblijd te worden met extra toeters en bellen om loyaal te worden. Moeiteloze en betrouwbare dienstverlening leidt tot meer loyaliteit dan het bieden van allerlei extra’s.’

Waardoor gaat het vaak mis?

‘Operational excellence vergt voor de meeste organisaties en directies een paradigmaverandering om met de ogenschijnlijke tegenstrijdigheden om te gaan die operational excellence met zich meebrengt. Operational excellence streeft naar het vasthouden aan de standard operating procedures – standaardisatie, beheersing, controle – en biedt tegelijkertijd ruimte voor creativiteit en vrijheid om die gestandaardiseerde best practices uit te dagen. Om met deze operationele paradoxale spanningen te kunnen omgaan, moeten directieleden en managers niet louter denken in geld en kosten, maar in tijd. Tijd is een veel schaarser goed dan geld en veel belangrijker om de bedrijfsvoering op te managen dan kosten. Voor mij is doorlooptijdverkorting dé ultieme interne prestatie-indicator. Doorlooptijdverkorting impliceert immers dat de juiste kwaliteit in één keer goed wordt geleverd en dat de processen en systemen betrouwbaar zijn, dat alles werkt op het moment dat het nodig is. Doorlooptijdverkorting dwingt om fouten en andere vormen van verspilling te voorkomen, waardoor kosten worden bespaard. Doorlooptijdverkorting dwingt om de niet-waardetoevoegende activiteiten te elimineren omdat snelheid nooit bereikt kan worden met waste in een proces. Doorlooptijdverkorting en variabiliteitsmanagement is de manier om de operationeel excellente organisatie te ontwikkelen. Directieleden en managers die deze concepten en de relaties daartussen niet snappen, zullen nooit een operationeel excellente organisatie kunnen ontwikkelen.’

Lees het antwoord op de volgende vragen in het volledige artikel  OpX : Creëer een lerende organisatie (732 downloads) :

Wat zijn de andere valkuilen?

Hoe houd je personeel gemotiveerd?

Hoe houd je gerealiseerde verbeteringen vast?

Wat vraagt dit van medewerkers?

Verschenen: Handboek Lean management

Het Handboek Lean management is verschenen!

Dit boek is bedoeld voor iedere organisatie waarvoor doelmatigheid en doeltreffendheid van belang is: voor zowel productiebedrijven als dienstverlenende organisaties. Het biedt managers én adviseurs handvatten voor het invoeren en realiseren van Lean.

Organisaties die met Lean aan de slag zijn gegaan, geven aan dat ze goed in staat zijn het laaghangende fruit te plukken: verbeterworkshops zijn succesvol uitgevoerd en de zichtbare verspillingen zijn geëlimineerd. In veel gevallen zijn kostenbesparingen gerealiseerd terwijl de klant sneller en beter wordt geholpen.Maar tegelijkertijd geven deze organisaties aan dat ze niet goed weten hoe ze verder moeten, hoe ze de grote besparingen moeten realiseren, laat staan dat ze precies weten hoe ze Lean moeten borgen in de organisatie.

Het boek is te bestellen bij managementboek.

‘Handboek Lean management’:

  • biedt inzicht in de werking, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van Lean Management in de praktijk;
  • behandelt alle facetten van Lean: van gestandaardiseerd werk tot Lean-leiderschap;
  • geeft op heldere wijze aan hoe u Lean Management winnend kunt inzetten;
  • bevat onmisbare handvatten om Lean succesvol in te voeren;
  • biedt een praktisch overzicht van de belangrijkste concepten en modellen voor Lean.

Leiderschap essentieel voor OpX

Marcel van Assen‘Meestal is het een kwestie van leiderschap’, eind vorig jaar is een interview met mij in Managementboek Magazine verschenen n.a.v. het verschijnen van mijn boek Operational Excellence. Van Industrie tot Dienstverlening. Het boek is eenvoudig te bestellen via managementboek.

“De operationele organisatie van je bedrijf zo inrichten dat die zowel doeltreffend is als doelmatig. Om op die manier de juiste klantwaarde voort te brengen tegen de laagste kosten. Een mooi streven voor iedere manager – maar in de praktijk lastig om te realiseren. Hoe komt dat toch, en wat is eraan te doen? Lees het complete interview hier.

Operational Excellence – Van Industrie tot Dienstverlening

VanASSEN_Operational_VP_HR“We moeten meer doen met minder mensen en minder middelen.” U hoort het overal. Operational Excellence is dus belangrijker dan ooit. Dit geldt voor zowel industriële organisaties als voor dienstverlenende organisaties in de profit- en non-profitsector. Operational Excellence gaat om het doelmatig én doeltreffend inrichten en managen van de organisatie, die daardoor steeds weer in staat is de juiste klantwaarde tegen de laagste kosten te realiseren. Hiervoor zijn vaak technieken zoals Lean en Six Sigma geschikt, vooral in zogenaamde ‘commodity’ omgevingen en backoffices van dienstverleners waar de mate van onzekerheid en dynamiek niet te groot is. In organisatie-omgevingen met meer onzekerheid, dynamiek en variatie lijken Het Nieuwe Werken en vooral Agility (wendbaar organiseren) meer geschikt. Maar wat is dat? Hoe bepaalt u nu wat wanneer werkt en wat niet? Hoe realiseert u de operationeel excellente organisatie?

Het boek Operational Excellence: van industrie tot dienstverlening is verschenen. Dit boek is een vervolg op het boek Operational Excellence nieuwe stijl en gaat meer in op het toepassen van Operational Excellence in profit en non-profit dienstverlening. Het boek biedt onmisbare handvatten om Operational Excellence succesvol in te voeren in alle soorten organisaties, van industrie tot dienstverlening. Het boek gaat in op de theorie en de technieken achter Operational Excellence, op de verschillen en overeenkomsten tussen Operational Excellence en Lean Six Sigma. Bovendien gaat het ook kort in op concepten als Het Nieuwe Werken en Agility (wendbaar organiseren) die tegenwoordig populair zijn in veel dienstverlenende organisaties (waar vaak ook al gekozen is voor Lean Six Sigma of de TOC).

Bestel direct.

Operational Excellence gaat echter niet alleen om ‘optimaliseren’ of het toepassen van ‘harde’ verbetertechnieken, maar ook om het borgen van verbeteringen door voortdurende managementaandacht. Het realiseren van een cultuur van continu verbeteren waarin gestreefd wordt naar perfectie is even belangrijk: het is hard én zacht. Hoe voer je Operational Excellence nu in, welke problemen kun je daarbij verwachten en hoe los je die op? Het daadwerkelijk invoeren en borgen van verbeteringen vereist immers draagvlak waarvoor meestal een gedragsverandering nodig is: ook bij het management!

Vietnamese versie van Key Management Models 2nd edition

Inmiddels is er naast de Braziliaans-Portugese, Italiaanse, Russische, Japanse en Chinese versies nu ook een Vietnamese versie van het boek Key Management Models. Dit boek heb ik bewerkt samen met mijn collega’s Gerben van den Berg en Paul Pietersma.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách Giang tham gia dịch: “Những Mô hình Quản trị Kinh điển“, bản dịch tiếng Việt cuốn “Key Management Models – The 60+ Models Every Manager Needs to Know” của tác giả Marcel Van Assen, Gerben Van Den Berg và Paul Peitersma, các chuyên gia tư vấn chiến lược tại tập đoàn tư vấn Berenschot.

Cuốn sách gồm hơn 60 mô hình chiến lược kinh doanh chính yếu mà các nhà quản lý cấp cao và giới học thuật kinh doanh đã và đang sử dụng. Các mô hình được chia làm 3 nhóm: (i) nhóm các mô hình CHIẾN LƯỢC; (ii) nhóm các mô hình CHIẾN THUẬT và (iii) nhóm các mô hình SẢN XUẤT.

Cuốn sách giúp các nhà quản lý nắm bắt được tổng quan các mô hình có thể ứng dụng vào công việc kinh doanh của mình và đưa ra nhiều thông tin giúp so sánh và lựa chọn mô hình hoặc những mô hình có thể thích hợp với điều kiện cụ thể của từng tổ chức.

“Key Management Models” là một cuốn sách nên sử dụng để tra cứu. Mỗi mô hình đều cần thời gian để hiểu, suy ngẫm và tìm hiểu thêm ngoài giới hạn trang sách để đi đến những quyết định ứng dụng đúng đắn. Cuốn sách cũng giúp cho các giảng viên kinh doanh và quản trị có một dàn ý chuẩn cho bài giảng của mình.