OpX bij de gemeente Eindhoven

De gemeentelijke organisatie Eindhoven bestaat uit 14 sectoren en het Van Abbemuseum, aangestuurd door de directieraad (DR). Binnen de sector Control van de gemeente Eindhoven is er vernieuwde aandacht voor procesoptimalisatie. Om verspillingen te elimineren en de gepercipieerde werkdruk verder te verlagen, ondersteun ik verschillende werkgroepen bij het optimaliseren van enkele control-processen vanuit het D-P-PBOI model: slimmer werken. Naast het fysiek beschrijven, verbeteren (vereenvoudigen) is er ook behoefte om de organisatie te enthousiasmeren en ‘op te leiden’ om in de toekomst zelf met continu verbeteren aan de slag te gaan.

About Marcel van Assen

Marcel van Assen (1969) is adviseur bij OpX Consultants BV en oprichter/trainer van het OpX-Instituut. Daarnaast is hij hoogleraar Operational Excellence bij Tias (School for Business & Society).

Marcel van Assen is co-auteur van een groot aantal artikelen en boeken, waaronder i) Operational Excellence. Van industrie tot dienstverlening, ii) Operational Excellence nieuwe stijl—implementatie, instrumenten en modellen voor een excellente bedrijfsvoering, iii) Praktijkboek Supply Chain Management, iv) Key Management Models, v) Het Groot Managementmodellenboek, vi) Het ManagementWetboek, vii) Strategische Conversatie & viii) Reconfigurations of chains and networks.

Speak Your Mind

*