OpX bij UWV B&B

UWV B&B heeft de strippenkaart afgenomen voor ondersteuning bij het toepassen van Operational Excellence om dat de doorlooptijd nog te lang zijn.

UWV Bezwaar en Beroep (B&B) behandelt klantgericht en professioneel geschillen rond werk e n inkomen en adviseert bij de uitvoering van de kerntaken van UWV gericht op verbetering van de kwaliteit en het voorkomen van geschillen. B&B telt 1100 medewerkers verdeeld over 6 DM-domeinen die worden aangestuurd door district-managers waaraan ook directietaken zijn gedelegeerd. Inmiddels is B&B overgegaan op digitaal werken en wordt er continu gewerkt aan klantgerichter werken. Om de doorlooptijd sterk te reduceren is B&B gestart met het vereenvoudigen van haar primaire processen vanuit de principes van Operational Excellence (nieuwe stijl). Het doel is klanten nog beter en sneller te helpen en gelijkertijd de gepercipieerde werkdruk van medewerkers te verlagen. De nadruk ligt op effectiever werken, het sterk verkorten van de doorlooptijd; het hoeft niet persé in minder normtijd. Een eerste pilot heeft aangetoond dat dat mogelijk moet zijn. Daarom worden momenteel meerdere pilots uitgevoerd om samen met de medewerkers de OpX-principes toe te passen en het proces verder te verbeteren en te vereenvoudigen.

Het UWV zorgt als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. De belangrijkste activiteiten van UWV zijn ondergebracht in 5 divisies, namelijk Uitkeren, WERKbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Klant en Service en Gegevensdiensten. De landelijke bedrijfsonderdelen Bezwaar en Beroep, en Handhaving ondersteunen daarbij.

About Marcel van Assen

Marcel van Assen (1969) is adviseur bij OpX Consultants BV en oprichter/trainer van het OpX-Instituut. Daarnaast is hij hoogleraar Operational Excellence bij Tias (School for Business & Society).

Marcel van Assen is co-auteur van een groot aantal artikelen en boeken, waaronder i) Operational Excellence. Van industrie tot dienstverlening, ii) Operational Excellence nieuwe stijl—implementatie, instrumenten en modellen voor een excellente bedrijfsvoering, iii) Praktijkboek Supply Chain Management, iv) Key Management Models, v) Het Groot Managementmodellenboek, vi) Het ManagementWetboek, vii) Strategische Conversatie & viii) Reconfigurations of chains and networks.

Speak Your Mind

*