De invloed van process management op operationele prestatie

Research paper - Process management proficiency (648 downloads) The impact on operational efficiency, customer effectiveness and financial performance

In dit artikel onderzoek ik de impact van procesmanagement (als een multidimensionaal construct, bestaande uit proces oriëntatie, proces mapping en proces standaardisatie) op operationele efficiëntie prestaties,  de klantprestaties en de financiële prestaties. De resultaten tonen inderdaad aan dat proces management uit verschillende elementen bestaat: procesoriëntatie en proces mapping zijn voorwaarden voor het proces-standaardisatie. Poces-standaardisatie heeft direct invloed op operationele efficiëntie prestaties en de klantprestaties, maar niet rechtstreeks invloed op de financiële prestaties.

Dit onderzoek toont aan dat organisaties tijd moet nemen om i) de procesoriëntatie in de organisatie te vergroten, en ii) voor het in kaart brengen en beschrijven bestaande processen als basis voor procesverbetering. Het punt is om de basis op orde te krijgen, wat belangrijk is voor (het vergroten van de) operationele en klantgerichte prestatie.

Research paper: This study examines the impact of process management as a multi-dimensional construct (including process orientation, process mapping and process standardization) on operational efficiency performance, customer effectiveness performance and financial performance. The perceived importance of both standardization and delivering customer-specific products in the market are used as possible contingency variables to explain the contextual impact of process management on efficiency and effectiveness. Structural equation modeling is used to analyze survey data collected from 199 participants of various courses and masterclasses at a business school in the period 2012/2013. The results show that process management consists of different elements including process orientation, process mapping and process standardization and improvement. Process orientation and process mapping are prerequisites for process standardization. The latter directly impacts operational efficiency performance and customer effectiveness performance. It also shows that process management does not impact financial performance directly, but indirectly via operational performance and customer performance. This study also shows that organizations must take time i) to enhance the process orientation of their employees, and ii) to map and describe existing processes as a basis for process improvement: the point is to get the basics in order independent of the type of competitive environment.

About Marcel van Assen

Marcel van Assen (1969) is adviseur bij OpX Consultants BV en oprichter/trainer van het OpX-Instituut. Daarnaast is hij hoogleraar Operational Excellence bij Tias (School for Business & Society).

Marcel van Assen is co-auteur van een groot aantal artikelen en boeken, waaronder i) Operational Excellence. Van industrie tot dienstverlening, ii) Operational Excellence nieuwe stijl—implementatie, instrumenten en modellen voor een excellente bedrijfsvoering, iii) Praktijkboek Supply Chain Management, iv) Key Management Models, v) Het Groot Managementmodellenboek, vi) Het ManagementWetboek, vii) Strategische Conversatie & viii) Reconfigurations of chains and networks.

Speak Your Mind

*