Adviseren

Marcel van Assen

Als partner bij OpX-Consultants houd ik me bezig met vraagstukken op het gebied van operations- en innovatiemanagement, van Lean Six Sigma en Operational Excellence tot waarde-innovatie en strategie-implementatie gebaseerd op strategische conversatie, roadmapping en toekomstverkenningen voor individuele organisaties, clusters en ketens in zowel de industrie als voor dienstverlenende organisaties en zorginstellingen.

Uitblinken in wat je doet!

Elke organisatie wil zo goed mogelijk presteren. Maar waar liggen verbetermogelijkheden? Hoe realiseer en borg je de resultaten? Als adviseur ondersteun ik opdrachtgevers bij het ontwikkelen, realiseren en managen van een excellente organisatie. Managers moeten leren omgaan met de vele managementparadoxen, bijvoorbeeld: excelleren = optimaliseren én innoveren. Kenmerken van excellente organisaties zijn onder andere een high-performance cultuur, gepassioneerd en inspirerend leiderschap, innovatie én Operational Excellence.

Wat is Operational Excellence?

Operational Excellence is een managementconcept waarbij het operationeel systeem zo is ontworpen, bestuurd en georganiseerd dat de organisatie precies en tegen de laagste kosten kan maken en leveren waar de klant om vraagt. De technische kant van Operational Excellence betreft thema’s als variabiliteitsmanagement, complexiteitsreductie en doorlooptijdverkorting. Belangrijke instrumenten hierbij zijn Six Sigma, simulatie en lean management. Deze expertaanpak betekent echter niet dat de verbetering gedragen en geborgd is in de organisatie. Daarvoor is ook een gedragsverandering nodig. Zonder cultuuromslag blijkt de kans op succesvol continu verbeteren op lange termijn minder dan 50%.

Veel van mijn adviesprojecten richten zich dan ook op het richten, inrichten, (her)invoeren, borgen en meten/toetsen van Operational Excellence. Ik audit regelmatig Operational Excellence-projecten of Lean-programma’s.

Strategische conversatie in de keten

Organisaties staan voor allerlei complexe uitdagingen. Denk aan globalisatie, snelle technologische ontwikkelingen, het streven naar duurzaamheid en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit heeft zijn weerslag op strategie, innovatiemanagement, kennismanagement en supply chain management. Ketens zijn steeds meer lean, waardoor ook de kleinste verstoring in de keten grote invloed heeft op de bedrijfsvoering van een organisatie – zeker als deze mondiaal opereert. Via een strategische conversatie kunnen organisaties zich voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen en onzekerheid minimaliseren. Zie ook het boek Strategische Conversaties.

De strategische conversaties die ik faciliteer, hebben de vorm van een toekomst- en actiegericht leerproces waarbij we gezamenlijk trends, ontwikkelingen, gebeurtenissen en mogelijkheden onderzoeken, discussiëren over de meest geschikte strategische opties en acties formuleren.

OpX-Consultants: no-nonsense advies

OpX-Consultants BV richt zich op het ontwikkelen en realiseren van excellente operationele organisaties. We willen thought leader zijn op het gebied van Operational Excellence en werken vanuit een no-nonsense, inhoudelijke competentiegedreven aanpak. Via operations management, service management, performance management en verandermanagement helpen wij organisaties gelijktijdig doelmatiger én doeltreffender te zijn! Dit doen wij voor opdrachtgevers in de industrie, technische dienstverlening, gezondheidszorg (met name ziekenhuizen) en transport & logistiek. En steeds vaker ook public/non-profit organisaties (vooral woningcorporaties en hbo-instellingen).

Werkende oplossingen

OpX-Consultants ontwikkelt en vertaalt vernieuwende wetenschappelijke inzichten in praktische instrumenten en methoden. Werkende oplossingen voor organisaties, waarbij het ontwikkelen en professionaliseren van organisaties en de medewerkers vooropstaat. En waarmee opdrachtgevers forse besparingen en verbeteringen realiseren, zoals aanzienlijke doorlooptijdverkortingen en hogere leverbetrouwbaarheid.

Meer informatie op www.opx-consultants.nl

Logo opX - consultants