Adviseren

Marcel van Assen

Als adviseur (OpX-Consultants BV) houd ik me bezig met vraagstukken waarbij strategisch management, operations management en innovatiemanagement worden gecombineerd: de Ambidextere Organisatie. Het gaat niet meer om Lean of Agile, maar om én…én!

Uitblinken in wat je doet!

Elke organisatie wil zo goed mogelijk presteren. Maar waar liggen verbetermogelijkheden? Hoe realiseer en borg je de resultaten? Als adviseur ondersteun ik opdrachtgevers bij het ontwikkelen, realiseren en managen van een excellente organisatie. Managers moeten leren omgaan met de vele management paradoxen, bijvoorbeeld: excelleren = optimaliseren én innoveren. Kenmerken van excellente organisaties zijn onder andere een high-performance cultuur, gepassioneerd en inspirerend leiderschap, innovatie én Operational Excellence. Hiervoor is de Ambidextere Organisatie nodig?

Wat is Operational Excellence?

Operational Excellence is een managementconcept waarbij het operationeel systeem zo is ontworpen, bestuurd en georganiseerd dat de organisatie precies en tegen de laagste kosten kan maken en leveren waar de klant om vraagt. De technische kant van Operational Excellence betreft thema’s als variabiliteitsmanagement, complexiteitsreductie en doorlooptijdverkorting. Belangrijke instrumenten hierbij zijn Lean Management, maar ook Big Data en Lean Innovation (Lean startup methode). Deze expertaanpak betekent echter niet dat de verbetering of vernieuwing automatisch wordt gedragen en geborgd is in de organisatie. Daarvoor is een gedragsverandering nodig; niet alleen bij medewerkers, maar juist ook bij het management. Zonder een cultuuromslag blijkt de kans op succesvol continu verbeteren en/of het invoeren van vernieuwingen op lange termijn minder dan 50%.

Veel van mijn adviesprojecten richten zich dan ook op het richten, inrichten, (her)invoeren en meten/toetsen van Operational Excellence vanuit de harde én de zachte kant.

Wat is de Ambidextere Organisatie?

Organisaties staan voor allerlei complexe, paradoxale uitdagingen. Door globalisatie, snelle technologische ontwikkelingen, het streven naar duurzaamheid en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen kun je je niet louter focussen op één ding. Het is groeien én snoeien, concurreren én samenwerken, invoeren van de juiste controle en beheersmaatregelen én het bieden van vrijheid en autonomie, veranderingen doorvoeren én stabiliteit & houvast bieden. De Ambidextere Organisatie organiseert dergelijke paradoxen om effectiever en efficiënter te opereren; maar dat heeft zijn weerslag op alle facetten van de organisatie: strategie, innovatiemanagement, operations én leiderschap. Hoe de Ambidextere Organisatie in te richten?

OpX-Consultants BV: no-nonsense advies

OpX-Consultants BV richt zich op het ontwikkelen en realiseren van excellente ambidextere organisaties. We willen thought leader zijn op het gebied van Operational Excellence én Organisatie Ambidextrie en werken vanuit een no-nonsense, inhoudelijke competentiegedreven aanpak. Wij helpen organisaties gelijktijdig doelmatiger én doeltreffender te zijn! Dit doen wij voor opdrachtgevers in de industrie, technische dienstverlening, gezondheidszorg (met name ziekenhuizen) en transport & logistiek. En steeds vaker ook public/non-profit organisaties (vooral woningcorporaties en hbo-instellingen).

Werkende oplossingen

OpX-Consultants BV ontwikkelt en vertaalt vernieuwende wetenschappelijke inzichten in praktische instrumenten en methoden. Werkende oplossingen voor organisaties, waarbij het ontwikkelen en professionaliseren van organisaties en de medewerkers vooropstaat. En waarmee opdrachtgevers forse besparingen en verbeteringen realiseren, zoals aanzienlijke doorlooptijdverkortingen en hogere leverbetrouwbaarheid.

Meer informatie op www.opx-consultants.nl

Logo opX - consultants