Presentatie Twente Student Teams Ambassadors Conference

Op 18 oktober gaf ik een presentatie op het Twente Student-Teams Ambassadors Conference Programme over recente aanpakken om vernieuwingsprojecten mee uit te voeren, zoals Agile/Scrum, Lean startup en Design Thinking. In deze presentatie geef ik antwoord op de vragen ‘hoe kunnen we vernieuwingsprojecten effectiever uitvoeren?’, ‘hoe kunnen we het sneller doen en waarom?’, en ‘hoe doen bedrijven dat?’. In deze presentatie hebben we de verschillende benaderingen bekeken vanuit de best practices / lessons learned from Operations Management  (en i.h.b. Operational Excellence). En vervolgens hebben we bekeken we hoe de KLM de beste onderdelen van deze benaderingen integreert in haar eigen innovatie-aanpak: de X-manier van werken.

Download Agile Scrum Lean Startup Design Thinking and KLM-X (93 downloads) .

Meer informatie over studenten teams aan de UT.

 

About Marcel van Assen

Marcel van Assen (1969) is adviseur bij OpX Consultants BV en oprichter/trainer van het OpX-Instituut. Daarnaast is hij hoogleraar Operational Excellence bij Tias (School for Business & Society).

Marcel van Assen is co-auteur van een groot aantal artikelen en boeken, waaronder i) Operational Excellence. Van industrie tot dienstverlening, ii) Operational Excellence nieuwe stijl—implementatie, instrumenten en modellen voor een excellente bedrijfsvoering, iii) Praktijkboek Supply Chain Management, iv) Key Management Models, v) Het Groot Managementmodellenboek, vi) Het ManagementWetboek, vii) Strategische Conversatie & viii) Reconfigurations of chains and networks.

Speak Your Mind

*