TIAS docent in 3 topopleidingen (2018)

TIAS School for Business and Society is volgens de Keuzegids Masters in 2018 wederom met afstand de beste aanbieder van universitaire masterprogramma’s van Nederland: “Tias business school scoort van alle instellingen het hoogste”. De masteropleiding Operations and Supply Chain Excellence scoort weer 98 van de 100 punten!
In 2018 hebben acht opleidingen van TIAS het predicaat ‘topopleiding’, één minder dan in 2017. Ik doceer in drie van deze acht topopleidingen, en van twee topopleidingen ben ik zelfs kerndocent:

Zie ook de Keuzegids Masters 2018 dat op 8 maart 2018 door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) is gepubliceerd. Opleidingen krijgen een score op een schaal van 20 tot 100. De gids is bij de beoordelingen afgegaan op zowel experts van keuringsinstantie NVAO als studenten in de Nationale Studenten Enquête.

About Marcel van Assen

Marcel van Assen (1969) is adviseur bij OpX Consultants BV en oprichter/trainer van het OpX-Instituut. Daarnaast is hij hoogleraar Operational Excellence bij Tias (School for Business & Society).

Marcel van Assen is co-auteur van een groot aantal artikelen en boeken, waaronder i) Operational Excellence. Van industrie tot dienstverlening, ii) Operational Excellence nieuwe stijl—implementatie, instrumenten en modellen voor een excellente bedrijfsvoering, iii) Praktijkboek Supply Chain Management, iv) Key Management Models, v) Het Groot Managementmodellenboek, vi) Het ManagementWetboek, vii) Strategische Conversatie & viii) Reconfigurations of chains and networks.

Speak Your Mind

*