VPM als een fitness factor

Het hebben van de juiste infrastructuur en cultuur (of beter klimaat) van continu verbeteren is een belangrijk voorwaarde van het succes van Lean. Het idee dat verschillende bundels aan technieken en tools gezamenlijk het succes van Lean bepalen is niet nieuw. Samen met collega Jeroen de Mast heb ik onderzocht of de impact van Lean op de operationele performance wordt versterkt als er in de organisatie ook een infrastructuur van visuele (Mieruka) technieken aanwezig is. Een infrastructuur dat gericht is op het eenvoudig en helder inzichtelijk maken wat de prestatie is en daar snel de juiste informatiefeedback op kan geven. De onderzoeksuitkomsten zijn geaccepteerd voor publicatie in de International Journal of Production Research:

Visual performance management as a fitness factor for Lean. Accepted for publication in International Journal of Production Researchdoi.org/10.1080/00207543.2018.1479545

Abstract Visual performance management (VPM) is a bundle of practices where visual techniques are used to offer timely information to shop-floor employees about the performance of processes. We investigate whether VPM contributes to the beneficial effects of Lean, and if so, what the relationship is between VPM and other Lean practices. Thus, the study builds on and adds to the stream of research that tries to establish how the various practices associated with Lean depend on and reinforce each other. Based on the outcomes of a survey, we establish that VPM is positively related with operations improvement. This effect is not direct, but mediated by Lean practices such as just-in-time and quality management. We conclude, therefore, that VPM should be seen as an infrastructural practice that reinforces an organisation’s general fitness, and acting as an enabler for more dedicated Lean practices. In addition, we find that VPM positively moderates the effects of Lean practices, which supports the same conclusion.

About Marcel van Assen

Marcel van Assen (1969) is adviseur bij OpX Consultants BV en oprichter/trainer van het OpX-Instituut. Daarnaast is hij hoogleraar Operational Excellence bij Tias (School for Business & Society).

Marcel van Assen is co-auteur van een groot aantal artikelen en boeken, waaronder i) Operational Excellence. Van industrie tot dienstverlening, ii) Operational Excellence nieuwe stijl—implementatie, instrumenten en modellen voor een excellente bedrijfsvoering, iii) Praktijkboek Supply Chain Management, iv) Key Management Models, v) Het Groot Managementmodellenboek, vi) Het ManagementWetboek, vii) Strategische Conversatie & viii) Reconfigurations of chains and networks.

Speak Your Mind

*