Variabiliteit

Een centraal thema binnen Operational Excellence is het managen (reduceren en/of adapteren) van variabiliteit. Oftewel het zo veel mogelijk reduceren van onnodige (dysfunctionele) variatie en het zo goed mogelijk adapteren of bufferen van de gewenste variabiliteit. Veel best-practice instrumenten en modellen voor Operational Excellence (zoals Lean management, Toyota Production System en Six Sigma) zijn vooral gericht op variatiereductie. Deze instrumenten hebben hun oorsprong in de industrie en zijn niet vanzelfsprekend geschikt voor dienstverlenende omgevingen waar variatie niet zomaar geëlimineerd kan worden, vooral niet de klantgerelateerde variatie in frontoffice processen. Agile en andere high-commitment HR-practices zijn dan meer geschikt.

Overigens groeien de diverse verbetermethoden naar elkaar toe. De populariteit van Lean management, Six Sigma en Agile heeft inmiddels diverse combinaties doen ontstaan, zoals lean six-sigma, fit-sigma, human sigma en leagility!

Lees meer over het management van variabiliteit en complexiteitsreductie binnen Operational Excellence in het artikel Operational Excellence in perspectief (11697 downloads) (Holland Management Review, 2008: special edition).