Strategische Conversatie

Organisaties kennen steeds meer onzekerheid over de toekomst, door diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, waardoor organisaties genoodzaakt zijn om steeds nauwer samen te werken, zelfs met concurrenten. Zij zijn daardoor in hun voortbestaan steeds meer afhankelijk van de mate waarin zij in hun eigen organisatie én met partners uit hun keten, netwerk en cluster op strategisch niveau hierover in gesprek zijn. Zij moeten daarvoor een strategische conversatie voeren.

Een strategische conversatie is een continu, actiegericht collectief leerproces over strategische thema’s dat zich ontwikkelt op basis van dialoog (om verschillende toekomstgerichte trends en ontwikkelingen te onderzoeken) én discussie (om de geschiktste strategische opties te vinden).

Strategische conversatie is een leerproces waarin diepgaand inzicht wordt verkregen in de (toekomstige) context en de relevante actoren en krachten daarin. Zij verschaft managers de mogelijkheid om te anticiperen op een reeks van mogelijke toekomsten, door strategische opties te ontwikkelen en verschillende strategieën te testen, met diverse interne en externe belanghebbenden. Maar waar sommige organisaties al openstaan voor het gezamenlijk detecteren van trends en ontwikkelingen, zullen nog maar weinig organisaties het aandurven om met derden de strategie te delen en gezamenlijk strategische opties te testen.
Maar hoe doe je dat?

Dit boek beschrijft wat strategische conversatie is en hoe je dat organiseert binnen een organisatie, en tussen verschillende organisaties in een keten, netwerk of cluster. Dit boek beantwoordt de volgende vragen:
• Waarom is een strategische conversatie noodzakelijk voor organisaties, ketens en clusters?
• Wat zijn de belangrijkste rollen in een strategische conversatie?
• Hoe kan een organisatie een strategische conversatie het best organiseren, begeleiden en ondersteunen?
• Wat zijn de beste instrumenten om een succesvolle strategische conversatie te hebben?

About Marcel van Assen

Marcel van Assen (1969) is adviseur bij OpX Consultants BV en oprichter/trainer van het OpX-Instituut. Daarnaast is hij hoogleraar Operational Excellence bij Tias (School for Business & Society).

Marcel van Assen is co-auteur van een groot aantal artikelen en boeken, waaronder i) Operational Excellence. Van industrie tot dienstverlening, ii) Operational Excellence nieuwe stijl—implementatie, instrumenten en modellen voor een excellente bedrijfsvoering, iii) Praktijkboek Supply Chain Management, iv) Key Management Models, v) Het Groot Managementmodellenboek, vi) Het ManagementWetboek, vii) Strategische Conversatie & viii) Reconfigurations of chains and networks.

Speak Your Mind

*