OpX bij Hercuton

Hercuton is gespecialiseerd in het conceptmatig ontwerpen en bouwen van bedrijfshuisvesting. Als innovatieve full service organisatie neemt Hercuton de verantwoording voor het héle bouwtraject. Turnkey: van locatiekeuze en eerste schets tot en met sleutelklare oplevering en nazorg. Daarbij spelen Operational Excellence en LEGOlisering een belangrijke rol. De kracht van Hercuton is enerzijds een uniek bouwconcept (in hout, staal en beton) op basis van ‘modules’ (de legosteentjes) en anderzijds het volledig ontzorgen van opdrachtgevers.

Hercuton wil zich flexibel organiseren om op basis van de modules de klantwens te realiseren. Dit betekent dat niet het product centraal staat, maar dat op basis van de modules de klantwens wordt gerealiseerd: het kunnen terugbrengen van de klantwens naar een configuratie bestaande uit ‘legosteentjes’. Vanuit de principes van Operational Excellence voer ik een audit uit om aan te geven wat nog beter kan zodat Hercuton haar strategische ambitie kan waarmaken.

OpX bij de gemeente Eindhoven

De gemeentelijke organisatie Eindhoven bestaat uit 14 sectoren en het Van Abbemuseum, aangestuurd door de directieraad (DR). Binnen de sector Control van de gemeente Eindhoven is er vernieuwde aandacht voor procesoptimalisatie. Om verspillingen te elimineren en de gepercipieerde werkdruk verder te verlagen, ondersteun ik verschillende werkgroepen bij het optimaliseren van enkele control-processen vanuit het D-P-PBOI model: slimmer werken. Naast het fysiek beschrijven, verbeteren (vereenvoudigen) is er ook behoefte om de organisatie te enthousiasmeren en ‘op te leiden’ om in de toekomst zelf met continu verbeteren aan de slag te gaan.

OpX bij UWV B&B

UWV B&B heeft de strippenkaart afgenomen voor ondersteuning bij het toepassen van Operational Excellence om dat de doorlooptijd nog te lang zijn.

UWV Bezwaar en Beroep (B&B) behandelt klantgericht en professioneel geschillen rond werk e n inkomen en adviseert bij de uitvoering van de kerntaken van UWV gericht op verbetering van de kwaliteit en het voorkomen van geschillen. B&B telt 1100 medewerkers verdeeld over 6 DM-domeinen die worden aangestuurd door district-managers waaraan ook directietaken zijn gedelegeerd. Inmiddels is B&B overgegaan op digitaal werken en wordt er continu gewerkt aan klantgerichter werken. Om de doorlooptijd sterk te reduceren is B&B gestart met het vereenvoudigen van haar primaire processen vanuit de principes van Operational Excellence (nieuwe stijl). Het doel is klanten nog beter en sneller te helpen en gelijkertijd de gepercipieerde werkdruk van medewerkers te verlagen. De nadruk ligt op effectiever werken, het sterk verkorten van de doorlooptijd; het hoeft niet persé in minder normtijd. Een eerste pilot heeft aangetoond dat dat mogelijk moet zijn. Daarom worden momenteel meerdere pilots uitgevoerd om samen met de medewerkers de OpX-principes toe te passen en het proces verder te verbeteren en te vereenvoudigen.

Het UWV zorgt als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. De belangrijkste activiteiten van UWV zijn ondergebracht in 5 divisies, namelijk Uitkeren, WERKbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Klant en Service en Gegevensdiensten. De landelijke bedrijfsonderdelen Bezwaar en Beroep, en Handhaving ondersteunen daarbij.

Lid promotie-commissie OU

Op 7 juni jl. was ik commissielid bij de promotie van Jorieke Manders (Open Universiteit, Heerlen) die gepromoveerd is op haar proefschrift “Supply Chain Flexibility, a myth or reality“.

Flexibiliteit in de keten is tegenwoordig ‘hot’. Het is een belangrijk vraagstuk vanuit wetenschappelijke perspectief en het is een belangrijke prioriteit voor het bedrijfsleven. Het was dan ook een interessante dag , waarbij we promotiekandidaat Manders scherp hebben bevraagd over haar onderzoek; maar wat ze zeer goed heeft weten doorstaan.

Note: In 2009 ontving Jorieke Manders al de scriptieprijs Managementwetenschappen van de Open Universiteit voor haar scriptie ‘Supply Chain Flexibility aspects and their impact on customer satisfaction’

.

Masterclass OpX voor AirFrance / KLM Outstations

Onlangs heb ik succesvol een masterclass begeleid voor de Outstations Area Managers en Support Managers verzorgt in Hangar 14 op Schiphol Oost.

De buitenstations van AirFrance / KLM worden gemanaged door station managers die verantwoordelijk zijn voor klantervaring, veiligheid en verschillende operationele prestatie-indicatoren zoals MTT (turnaround time) en SPT.

Hoewel de buitenstations een behoorlijk aantal eigen medewerkers heeft, wordt het merendeel van de afhandeling van een vliegtuig gedaan door externe afhandelaars). De stations managers worden aangestuurd door Regio Managers, die weer worden ondersteund en aangestuurd door
Outstations Area Managers en Support Managers.

Operational Excellence is een hoofdthema voor AirFrance / KLM. Het doel van de masterclass was het hebben van een interactieve sessie om de ins & outs van Operational Excellence te leren, en te ervaren wat het betekent om OpX in te voeren. Tijdens deze masterclass werd theorie afgewisseld met het omzetten van de leerervaringen in concrete en uitvoerbare vervolgstappen.

OpX bij CARU Containers

CARU Containers is specialist in de verkoop en verhuur (leasing) van zee- en opslagcontainers; wereldwijd actief met eigen kantoren in België, Frankrijk, China en de Verenigde Staten. Om na verschillende overnames (o.a. overnames van CB Group en CCA) en de daaropvolgende strategische en organisatorische veranderingen (ontwikkeling en gebruik digitale innovatie e.d.) de verdere groei van de organisatie te ondersteunen is CARU Containers gestart met het in kaart brengen en optimaliseren van twee belangrijke processen binnen de organisatie volgens de OpX principes. Hoewel de organisatie al langer bekend was met de principes, in 2016 heeft de organisatie een interne masterclass OpX gevolgd, waarna enkele vervolgactiviteiten zijn opgezet, is het nu tijd geworden om de volgende stap zetten op het gebied van OpX en de processen opnieuw te evalueren en optimaliseren.