Inaugurele rede

Operationele excellence: omgaan met management paradoxen

Inaugurele rede Prof. dr. ir. Marcel van Assen

Bedrijven staan voor de uitdaging steeds maar weer het juiste product op het juiste moment aan de klant te leveren. Maar klanten worden veeleisender, technologische ontwikkelingen gaan snel, de ene crisis volgt de andere op. Om in dat klimaat te opereren is ‘operationele excellentie’ nodig, zo stelde bijzonder hoogleraar Operational Excellence for Services Marcel van Assen op vrijdag 25 mei 2012 in zijn oratie aan Tilburg University. Hij zette uiteen hoe organisaties Operational Excellence kunnen bereiken: door bijvoorbeeld strak te sturen op doorlooptijdverkorting en het creëren van een cultuur van continu verbeteren in het streven naar perfectie.

De volatiliteit en onzekerheid van de huidige markten dwingt managers te snoeien én te groeien, kosten te besparen én te innoveren. Veel westerse managers hebben daar moeite mee. Ze zijn opgegroeid en opgeleid met het idee dat ze moeten kiezen, terwijl de markt hen dwingt te voldoen aan de uitersten van verschillende management paradoxen: doeltreffend én doelmatig zijn (efficiënt én effectief), snel én betrouwbaar, efficiënt én flexibel, kwaliteit én lage kosten bieden, vernieuwen én verbeteren.

In een ‘operationeel excellente’ organisatie kunnen managers wel omgaan met dergelijke schijnbare tegenstrijdigheden, zo stelde Marcel van Assen. De operationeel excellente organisatie blinkt gelijktijdig op meerdere fronten uit. Het management richt zich niet alleen op plannen, controleren en oplossen, maar ook op het stimuleren van creativiteit en experimenten.

Operationel excellence betekent volgens Van Assen én het strak sturen op procedures en normen (het hanteren van de ‘standard operating procedures’) én tegelijkertijd ook ruimte en vrijheid bieden om te experimenteren om die best practice uit te dagen en te verbeteren. Daarnaast betekent het managen van variabiliteit: onnodige variatie elimineren en de overblijvende variatie zo goedkoop mogelijk organiseren en opvangen.

Doorlooptijdverkorting lijkt bovendien het middel bij uitstek waarmee gelijktijdig aan meerdere klanteisen en wensen kan worden voldaan. Het vereist dat dingen in één keer goed worden gedaan, wat bijvoorbeeld dwingt tot betrouwbare bedrijfsmiddelen en het voorkomen van verspilling.

Download hier de Rede van prof.dr.ir. Marcel van Assen (1756 downloads)  die hij in verkorte vorm heeft uitgesproken op vrijdag 25 mei 2012.

Mensen die de oratie hebben bijgewoond maar geen hardcopy hebben (kunnen) meegenomen, kunnen kostenloos een exemplaar aanvragen. Deze wordt dan toegestuurd.

Prof. dr. ir. Marcel van Assen (1969) is sinds februari 2011 als bjizonder hoogleraar Operational Excellence for Services verbonden aan de TiasNimbas Business School van Tilburg University en TU Eindhoven. De leerstoel is daar gevestigd door Berenschot Groep B.V. Daarnaast is Van Assen als senior managing consultant bij Berenschot verantwoordelijk voor de advisering rondom Operational Excellence. Ook is hij lid van de Raad van Commissarissen van Gorenje, een Sloveense beursgenoteerde producent van witgoed in Europa.

About Marcel van Assen

Marcel van Assen (1969) is adviseur bij OpX Consultants BV en oprichter/trainer van het OpX-Instituut. Daarnaast is hij hoogleraar Operational Excellence bij Tias (School for Business & Society).

Marcel van Assen is co-auteur van een groot aantal artikelen en boeken, waaronder i) Operational Excellence. Van industrie tot dienstverlening, ii) Operational Excellence nieuwe stijl—implementatie, instrumenten en modellen voor een excellente bedrijfsvoering, iii) Praktijkboek Supply Chain Management, iv) Key Management Models, v) Het Groot Managementmodellenboek, vi) Het ManagementWetboek, vii) Strategische Conversatie & viii) Reconfigurations of chains and networks.

Speak Your Mind

*