Japanse versie van Key Management Models 2nd edition

Inmiddels is er naast de Braziliaans-Portugese, Italiaanse, Russische en Chinese versies nu ook een Japanse versie van het boek Key Management Models dat ik heb bewerkt met mijn collega Gerben van den Berg. Het boek is te bestellen via Amazon.jp

マネジャーのための経営モデルハンドブック 知っておくべき「60」の経営モデル

マーセル・ヴァン・アッセン (著), ガーベン・ヴァン・デン・バーグ (著), ポール・ピーテルスマ (著)

竹谷 仁宏 (監修), 檜垣 さゆり (翻訳)

アンゾフの製品市場マトリックス、シナリオ・プラニング、ベンチマーキング、バランススコアカード、DCF、リスク・リワード分析など、世界のトップ企業が実践、企業経営・戦略策定のカギとなる60の最重要経営モデル・ツール。戦略・戦術・実行および検証の3レベルに分類、さらに6つのビジネス機能レベルに分け、目的・場面に合った使い方をわかりやすく解説。企業戦略・マーケティング担当・ビジネススクールで学ぶ思考術を短期間で理解・実践したい方におすすめ。

Vrij vertaald: De product-market matrix van Ansoff, scenarioplanning, benchmarking, balanced scorecard, DCF en de risk-reward analyse. De topbedrijven in de wereld gebruiken het boek “Key Management Modellen. De 60 belangrijkste tools voor strategie & corporate management” in hun praktijk. Het boek is ingedeeld in drie aggregatieniveaus en verdeeld in zes functionele bedrijfsgebieden. Daarmee wordt op een ‘gemakkelijke’ wijze beschreven welk instrument u in welke context en met welk doel het beste kunt gebruiken: operationeel, taktisch of strategisch. Het boek is een aanrader voor iedereen die in korte tijd de verschillende instrumenten, die op de diverse Business Schools worden gebruikt, wil leren kennen en er in de praktijk mee aan de slag wil gaan.

About Marcel van Assen

Marcel van Assen (1969) is adviseur bij OpX Consultants BV en oprichter/trainer van het OpX-Instituut. Daarnaast is hij hoogleraar Operational Excellence bij Tias (School for Business & Society).

Marcel van Assen is co-auteur van een groot aantal artikelen en boeken, waaronder i) Operational Excellence. Van industrie tot dienstverlening, ii) Operational Excellence nieuwe stijl—implementatie, instrumenten en modellen voor een excellente bedrijfsvoering, iii) Praktijkboek Supply Chain Management, iv) Key Management Models, v) Het Groot Managementmodellenboek, vi) Het ManagementWetboek, vii) Strategische Conversatie & viii) Reconfigurations of chains and networks.

Speak Your Mind

*