OpX in TPC

Boekbespreking OpX in TPC, tijdschrift voor public governance audit & control

Controllers In het publieke domein hun kennis op willen houden kunnen kiezen talloze boeken en tijdschriften. In deze rubriek van TPC worden telkens twee of uitgaven gesignaleerd hen kunnen Inspireren.

Operational excellence gaat om het doelmatig en doeltreffend inrichten en managen van de operationele organisatie, die daardoor steeds weer in staat is de juiste tegen de laagste kosten te realiseren. Ook binnen het publieke domein zijn technieken als lean en Six Sigma steeds meer gewoongoed. Maar hoe bepaalt u wanneer welk concept werkt en wanneer niet? En hoe realiseert u een operationeel excellente organisatie? Dit boek levert antwoorden op die vragen, en handvatten om tot een volle invoering te komen. Dat laatste is overigens een ambitie die maar beperkt waargemaakt wordt met het boek omdat de focus meer bij de beschrijving van de methodologie ligt dan bij wat nodig is voor de implementatie.

In zes hoofdstukken wordt de lezer meegenomen in de betekenis vaan OpX in het algemeen, in serviceomgevingen, in relatie tot lean management en tot Six Sigma, maar ook tot andere verbetermethoden. Het laaste hoofdstuk focust zich op het invoeren en realiseren van OpX.

Over deze methodiek zijn vele boeken geschreven, maar prettig aan dit boek is zijn toegankelijkheid en waardebepaling. Het laat zich goed lezen en neemt je mee in de veelheid aan verbetermethoden die de afgelopen decennia zijn ontwikkeld. Het gaat niet te diep, maar voldoende diep om goed te kunnen begrijpen waar toepassing nuttig is en zelfs wat dat op hoofdlijnen vraagt.

Lees verder in [Download not found]

Auteur Drs. H.J.M. ter Braak: Docent Strategie en Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam en organisatieadviseur bij WagenaarHoes.

About Marcel van Assen

Marcel van Assen (1969) is adviseur bij OpX Consultants BV en oprichter/trainer van het OpX-Instituut. Daarnaast is hij hoogleraar Operational Excellence bij Tias (School for Business & Society).

Marcel van Assen is co-auteur van een groot aantal artikelen en boeken, waaronder i) Operational Excellence. Van industrie tot dienstverlening, ii) Operational Excellence nieuwe stijl—implementatie, instrumenten en modellen voor een excellente bedrijfsvoering, iii) Praktijkboek Supply Chain Management, iv) Key Management Models, v) Het Groot Managementmodellenboek, vi) Het ManagementWetboek, vii) Strategische Conversatie & viii) Reconfigurations of chains and networks.

Speak Your Mind

*