Lean practices, Lean tools & performance

Research paper - Lean practices, use of operational Lean tools and performance (613 downloads)

In dit artikel bespreek ik wat de impact van Lean is op de prestatie, waarbij ik Lean heb geoperationaliseerd als i) een bundel Lean practices en als ii) het gebruik van operationele Lean tools. De resultaten tonen aan dat Lean practices positief gerelateerd is aan procesverbeterprestatie. Echter, deze relatie wordt versterkt in commodity markten waar standaardisatie wordt gezien als belangrijk, terwijl de relatie tussen Lean practices en procesverbeterprestatie wordt getemperd in capability markten waar klantgerichtheid en -effectiviteit juist van belang wordt geacht.

Lean is often considered as a collection of tools and practices that can be used to achieve superior operational and financial performance by means of process improvements. It is unclear, however, how the use of operational Lean tools is related to Lean practices that constitute a Lean infrastructure of sorts, or what the impact of both Lean measures is on process improvement and ultimately on customer performance and financial performance. Survey data of 199 responses from Dutch organizations, shows that Lean practices directly impact process improvement performance and indirectly impacts financial performance. However, this study also shows that this relationship is affected by the type of market. The impact of Lean practices on process improvement performance is enhanced in a commodity market in which standardization is important, but weakened in a capability market in which customer effectiveness is perceived to be important. In this study, we distinguish between Lean practices that constitute infrastructural Lean capabilities and the use of operational Lean tools. Of course, Lean practices and the use of Lean tools are closely related, but this study shows that the use of Lean tools does not directly impact process improvement performance or customer effectiveness performance, never mind financial performance. This study shows that the variable, Lean practices, is a mediating factor in the relationship between the use of Lean tools and process improvement performance. In other words, to be effective, the use of Lean tools must be embedded in a bundle of infrastructural Lean practices.

Inaugurele rede

Operationele excellence: omgaan met management paradoxen

Inaugurele rede Prof. dr. ir. Marcel van Assen

Bedrijven staan voor de uitdaging steeds maar weer het juiste product op het juiste moment aan de klant te leveren. Maar klanten worden veeleisender, technologische ontwikkelingen gaan snel, de ene crisis volgt de andere op. Om in dat klimaat te opereren is ‘operationele excellentie’ nodig, zo stelde bijzonder hoogleraar Operational Excellence for Services Marcel van Assen op vrijdag 25 mei 2012 in zijn oratie aan Tilburg University. Hij zette uiteen hoe organisaties Operational Excellence kunnen bereiken: door bijvoorbeeld strak te sturen op doorlooptijdverkorting en het creëren van een cultuur van continu verbeteren in het streven naar perfectie.

De volatiliteit en onzekerheid van de huidige markten dwingt managers te snoeien én te groeien, kosten te besparen én te innoveren. Veel westerse managers hebben daar moeite mee. Ze zijn opgegroeid en opgeleid met het idee dat ze moeten kiezen, terwijl de markt hen dwingt te voldoen aan de uitersten van verschillende management paradoxen: doeltreffend én doelmatig zijn (efficiënt én effectief), snel én betrouwbaar, efficiënt én flexibel, kwaliteit én lage kosten bieden, vernieuwen én verbeteren.

In een ‘operationeel excellente’ organisatie kunnen managers wel omgaan met dergelijke schijnbare tegenstrijdigheden, zo stelde Marcel van Assen. De operationeel excellente organisatie blinkt gelijktijdig op meerdere fronten uit. Het management richt zich niet alleen op plannen, controleren en oplossen, maar ook op het stimuleren van creativiteit en experimenten.

Operationel excellence betekent volgens Van Assen én het strak sturen op procedures en normen (het hanteren van de ‘standard operating procedures’) én tegelijkertijd ook ruimte en vrijheid bieden om te experimenteren om die best practice uit te dagen en te verbeteren. Daarnaast betekent het managen van variabiliteit: onnodige variatie elimineren en de overblijvende variatie zo goedkoop mogelijk organiseren en opvangen.

Doorlooptijdverkorting lijkt bovendien het middel bij uitstek waarmee gelijktijdig aan meerdere klanteisen en wensen kan worden voldaan. Het vereist dat dingen in één keer goed worden gedaan, wat bijvoorbeeld dwingt tot betrouwbare bedrijfsmiddelen en het voorkomen van verspilling.

Download hier de Rede van prof.dr.ir. Marcel van Assen (1756 downloads)  die hij in verkorte vorm heeft uitgesproken op vrijdag 25 mei 2012.

Mensen die de oratie hebben bijgewoond maar geen hardcopy hebben (kunnen) meegenomen, kunnen kostenloos een exemplaar aanvragen. Deze wordt dan toegestuurd.

Prof. dr. ir. Marcel van Assen (1969) is sinds februari 2011 als bjizonder hoogleraar Operational Excellence for Services verbonden aan de TiasNimbas Business School van Tilburg University en TU Eindhoven. De leerstoel is daar gevestigd door Berenschot Groep B.V. Daarnaast is Van Assen als senior managing consultant bij Berenschot verantwoordelijk voor de advisering rondom Operational Excellence. Ook is hij lid van de Raad van Commissarissen van Gorenje, een Sloveense beursgenoteerde producent van witgoed in Europa.