VPM als een fitness factor

Het hebben van de juiste infrastructuur en cultuur (of beter klimaat) van continu verbeteren is een belangrijk voorwaarde van het succes van Lean. Het idee dat verschillende bundels aan technieken en tools gezamenlijk het succes van Lean bepalen is niet nieuw. Samen met collega Jeroen de Mast heb ik onderzocht of de impact van Lean op de operationele performance wordt versterkt als er in de organisatie ook een infrastructuur van visuele (Mieruka) technieken aanwezig is. Een infrastructuur dat gericht is op het eenvoudig en helder inzichtelijk maken wat de prestatie is en daar snel de juiste informatiefeedback op kan geven. De onderzoeksuitkomsten zijn geaccepteerd voor publicatie in de International Journal of Production Research:

Visual performance management as a fitness factor for Lean. Accepted for publication in International Journal of Production Researchdoi.org/10.1080/00207543.2018.1479545

Abstract Visual performance management (VPM) is a bundle of practices where visual techniques are used to offer timely information to shop-floor employees about the performance of processes. We investigate whether VPM contributes to the beneficial effects of Lean, and if so, what the relationship is between VPM and other Lean practices. Thus, the study builds on and adds to the stream of research that tries to establish how the various practices associated with Lean depend on and reinforce each other. Based on the outcomes of a survey, we establish that VPM is positively related with operations improvement. This effect is not direct, but mediated by Lean practices such as just-in-time and quality management. We conclude, therefore, that VPM should be seen as an infrastructural practice that reinforces an organisation’s general fitness, and acting as an enabler for more dedicated Lean practices. In addition, we find that VPM positively moderates the effects of Lean practices, which supports the same conclusion.

Overstappen op Lean Leiderschap

Lean teams zijn bezig hun werkprocessen continu te verbeteren. Om dat te laten slagen, moet je als manager kritisch naar je eigen gedrag willen kijken. Sterker nog: ‘lean leiderschap vormt vaak het grote struikelblok.’

Op 28 juni 2017 verscheen op MT.nl het artikel Daarom wil jij ook overstappen op lean leiderschap van Linda Huijsmans, over mijn laatste boek Lean Leiderschap. Uit het interview blijkt dat lean leiderschap het dichtst bij paradoxaal leiderschap staat én tegelijkertijd kenmerken heeft van zowel transformationeel leiderschap, empowered leiderschap en dienend leiderschap. Over paradox gesproken. De juiste leiderschapsstijl op het juiste moment op de juiste plek in de organisatie. Niet of…of, maar én…én!

Conclusie: Lean Leiderschap is ambidexter!

Meer weten over Lean leiderschap? Schrijft u zich dan in voor deze masterclass:

Masterclass Lean Leiderschap

 

Lean leiderschap is uit?

Het boek Lean leiderschap is verschenen bij Boom.

Bestel bij managementboek.nl

Lean Leiderschap is een essentiële schakel in het succesvol realiseren van de Lean organisatie. De kracht van Lean Leiderschap is paradoxaal: hard en zacht. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen de analytisch-rationele benadering (hard, technieken, processen) en de synthetisch-intuïtieve aanpak (zacht, omgaan met mensen) van leidinggeven.

Lean leiderschap is belangrijk voor het succesvol invoeren en in stand houden van Lean, maar doordat het paradoxaal van aard is, is het voor velen niet direct duidelijk wat het Lean leiderschap precies is. Dit boek brengt daarin duidelijkheid door de belangrijkste Lean-leiderschapsprincipes te beschrijven en het juiste Lean-leiderschapsgedrag op verschillende niveaus in de organisatie te behandelen. Het boek biedt een overzicht van Lean leiderschap, maar is geen ‘how-to-do’-boek en geen praktijkboek met allerlei voorbeelden; het geeft achtergrondinformatie en onmisbare handvatten om succesvol Lean leiderschap op verschillende niveaus in de organisatie te ontwikkelen. Daarbij maakt het boek onderscheid in Lean Leiderschap van het topmanagement, middelmanagement, operationeel management (teamleiders) en projectmanagement (Lean coaches/Sensei) en bijbehorend leiderschapsgedrag.

 

Verbeteren stopt nooit

Zo luidt de titel van een interview dat in het blad Signaal van it’sme (jaargang 13, maart 2016) verscheen. “Focus niet alleen op kostenbesparing op de korte termijn, maar kijk hoe je op de lange termijn processen sneller en beter kunt maken” zo is mijn stelling.

Wil je weten hoe en waarom? Lees dan het artikel  Verbeteren stopt nooit (408 downloads) .

Lean Leadership styles of senior management

Research paper - Lean Leadership styles of Senior Management (1069 downloads)

In dit artikel bespreek ik welke leiderschapsstijl (i.e. transformationeel leiderschap, dienend leiderschap en empowering leiderschap) van het hoger management impact heeft op Lean. Hierbij heb ik Lean geoperationaliseerd in 3 dimensies: i) als een bundel van Lean practices (i.e. een Lean infrastructuur), ii) als de mate van het gebruik van operationele Lean tools, en iii) als een cultuur van continu verbeteren. Ook hebben ik gekeken naar de invloed van Lean-ambassadeurschap van het hoger management en de mate  van het stimuleren van Lean door het hoger management op Lean. Uit het vragenlijstonderzoek (N=199) blijkt dat Lean-ambassadeurschap en het stimuleren van Lean door het hoger management positief bijdragen aan een cultuur van continu verbeteren. Een dienend leiderschapsstijl van het hoger management heeft echter een negatieve invloed op het gebruik van operationele Lean tools, terwijl empowered leiderschap een positieve invloed heeft op het gebruik van operationele Lean tools. Het type leiderschapsstijl van het hoger management heeft geen invloed op de mate van Lean practices.

Abstract: Lean is often considered as a collection of tools and practices that can be used to achieve superior operational and financial performance. However, there is consensus nowadays that the use of Lean tools and practices is a minimum, but not sufficient condition for successful Lean implementations for which a culture of continuous improvement and Lean leadership are also necessary. Though a positive connection is made in literature between Lean leadership and the transformational, servant and empowering leadership styles, empirical evidence is scarce. In this paper, we explore the relationships between these upper management leadership styles and Lean. Survey data of 199 responses from Dutch organizations shows that higher management Lean championship and improvement stimulation is indeed positively related to Lean, though improvement stimulation is particularly related to a culture of continuous improvement. Servant leadership is negatively related to the use of Lean tools and empowered leadership is positively related to the use of Lean tools. No relationships are found between the contemporary leadership styles and Lean practices.

OpX-boek in het Engels

Het boek Operational Excellence is nu ook in het Engels beschikbaar.

Bestel hier.

Back cover text: For all types of organizations, numerous and often conflicting market demands – the frequent delivery of innovative products and services of the highest quality at the lowest price, and with a high level of delivery reliability – pose significant management dilemmas. Organizations are expected to give simultaneous attention to the efficient production and delivery of products and services but also to effective renewal. Apparently, organizations have manage to organize efficiency and effectiveness simultaneously. How do they do that? They do it using Operational Excellence!

Operational Excellence is probably more important than ever. This is true for both industrial organizations and service organizations in the profit and non-profit sector. In many organizations, Operational Excellence is even included in the strategy. But what is it exactly?

This book clearly sets out what Operational Excellence means these days, both for industrial organizations and service organization. The book provides essential tools for implementing OpX successfully in all types of organization. It not only examines the theory and the technology behind OpX, or the differences and similarities between OpX, Lean Management and Six Sigma, it also provides a practical approach to implementing OpX. This contemporary Operational Excellence approach focuses on reducing complexity, variability management and a commitment to short lead times. It is about efficiency and effectiveness. Doing the right things right! That is why the development and realization of a culture of continuous improvement geared for perfection, is just as important as the optimization of processes.