OpX bij Hercuton

Hercuton is gespecialiseerd in het conceptmatig ontwerpen en bouwen van bedrijfshuisvesting. Als innovatieve full service organisatie neemt Hercuton de verantwoording voor het héle bouwtraject. Turnkey: van locatiekeuze en eerste schets tot en met sleutelklare oplevering en nazorg. Daarbij spelen Operational Excellence en LEGOlisering een belangrijke rol. De kracht van Hercuton is enerzijds een uniek bouwconcept (in hout, staal en beton) op basis van ‘modules’ (de legosteentjes) en anderzijds het volledig ontzorgen van opdrachtgevers.

Hercuton wil zich flexibel organiseren om op basis van de modules de klantwens te realiseren. Dit betekent dat niet het product centraal staat, maar dat op basis van de modules de klantwens wordt gerealiseerd: het kunnen terugbrengen van de klantwens naar een configuratie bestaande uit ‘legosteentjes’. Vanuit de principes van Operational Excellence voer ik een audit uit om aan te geven wat nog beter kan zodat Hercuton haar strategische ambitie kan waarmaken.

OpX bij de gemeente Eindhoven

De gemeentelijke organisatie Eindhoven bestaat uit 14 sectoren en het Van Abbemuseum, aangestuurd door de directieraad (DR). Binnen de sector Control van de gemeente Eindhoven is er vernieuwde aandacht voor procesoptimalisatie. Om verspillingen te elimineren en de gepercipieerde werkdruk verder te verlagen, ondersteun ik verschillende werkgroepen bij het optimaliseren van enkele control-processen vanuit het D-P-PBOI model: slimmer werken. Naast het fysiek beschrijven, verbeteren (vereenvoudigen) is er ook behoefte om de organisatie te enthousiasmeren en ‘op te leiden’ om in de toekomst zelf met continu verbeteren aan de slag te gaan.

OpX bij UWV B&B

UWV B&B heeft de strippenkaart afgenomen voor ondersteuning bij het toepassen van Operational Excellence om dat de doorlooptijd nog te lang zijn.

UWV Bezwaar en Beroep (B&B) behandelt klantgericht en professioneel geschillen rond werk e n inkomen en adviseert bij de uitvoering van de kerntaken van UWV gericht op verbetering van de kwaliteit en het voorkomen van geschillen. B&B telt 1100 medewerkers verdeeld over 6 DM-domeinen die worden aangestuurd door district-managers waaraan ook directietaken zijn gedelegeerd. Inmiddels is B&B overgegaan op digitaal werken en wordt er continu gewerkt aan klantgerichter werken. Om de doorlooptijd sterk te reduceren is B&B gestart met het vereenvoudigen van haar primaire processen vanuit de principes van Operational Excellence (nieuwe stijl). Het doel is klanten nog beter en sneller te helpen en gelijkertijd de gepercipieerde werkdruk van medewerkers te verlagen. De nadruk ligt op effectiever werken, het sterk verkorten van de doorlooptijd; het hoeft niet persé in minder normtijd. Een eerste pilot heeft aangetoond dat dat mogelijk moet zijn. Daarom worden momenteel meerdere pilots uitgevoerd om samen met de medewerkers de OpX-principes toe te passen en het proces verder te verbeteren en te vereenvoudigen.

Het UWV zorgt als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. De belangrijkste activiteiten van UWV zijn ondergebracht in 5 divisies, namelijk Uitkeren, WERKbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Klant en Service en Gegevensdiensten. De landelijke bedrijfsonderdelen Bezwaar en Beroep, en Handhaving ondersteunen daarbij.

OpX bij CARU Containers

CARU Containers is specialist in de verkoop en verhuur (leasing) van zee- en opslagcontainers; wereldwijd actief met eigen kantoren in België, Frankrijk, China en de Verenigde Staten. Om na verschillende overnames (o.a. overnames van CB Group en CCA) en de daaropvolgende strategische en organisatorische veranderingen (ontwikkeling en gebruik digitale innovatie e.d.) de verdere groei van de organisatie te ondersteunen is CARU Containers gestart met het in kaart brengen en optimaliseren van twee belangrijke processen binnen de organisatie volgens de OpX principes. Hoewel de organisatie al langer bekend was met de principes, in 2016 heeft de organisatie een interne masterclass OpX gevolgd, waarna enkele vervolgactiviteiten zijn opgezet, is het nu tijd geworden om de volgende stap zetten op het gebied van OpX en de processen opnieuw te evalueren en optimaliseren.

 

Contract research: eNPS bij de Volksbank

Op verzoek van het management van het service center hypotheken van de Volksbank voer ik een onderzoek uit naar de eNPS score. Met dit onderzoek wil het MT weten hoe er gescoord wordt op deze verschillende momenten in de verschillende afdelingen, gegeven de dynamiek en onzekerheid in de bancaire sector in het algemeen en de Volksbank in het bijzonder. Ook wil ze weten aan welke context-specifieke factoren men zou moeten werken om de eNPS score te verbeteren. Inmiddels hebben we twee vragenlijstrondes gehad. De eerste rond was in April (N=246) en de tweede ronde is net afgerond (Augustus: N=208). De resultaten zijn gedeeld met het management en de afdelingshoofden van deze business unit in een interactieve workshop waarin interessante vervolgstappen zijn gedefinieerd.

De eNPS is een belangrijke KPI voor de Volksbank om de waarde voor medewerkers te realiseren. Dat past bij haar ambitie om gedeelde waarde te optimaliseren voor klanten en medewerkers. Duidelijk herkenbaar hierin is het Service Profit Chain model van Heskett et al. (1994). De klant is koning en de medewerker is keizer. Om medewerkerswaarde te meten heeft de Volksbank gekozen voor het meten van de eNPS score. Uit het onderzoek blijkt dat deze eenvoudige score in hoge mate gerelateerd is aan engagement, normative commitment en loyaliteit.

Operational Excellence bij de OpX groep van AkzoNobel

Eind augustus heb ik een presentatie / mini-masterclass gegeven voor de interne OpX-groep van AkzoNobel (divisie Specialty Chemicals). Binnen AkzoNobel wordt sinds 2014 succesvol een eigen OpX-aanpak gebruikt: ALPS (AkzoNobel Leading Performance System). Binnen ALPS staat het standaardiseren van werkprocessen en bijbehorende rollen en systemen centraal. Na het ontwerp en succesvol uitrollen van OpX kijkt de organisatie nu naar het vervolg. Operational Excellence zal namelijk na de verkoop van de divisie aan The Carlyle Group and GIC nog belangrijker worden: groeien én snoeien. Bovendien heeft de organisatie steeds meer te maken met diverse operationele paradoxale spanningen: OpX meets ambidexterity!

Lees hier meer over ambidextrie.

Over AkzoNobel: AkzoNobel is een Nederlandse multinational met activiteiten op het gebied van verven en lakken en specialistische chemicaliën. Wereldwijd werken er circa 46000 mensen in 100 werklocaties. Operational Excellence, en met name excellence in onderhoud, is een belangrijk deel van de organisatiestrategie.